Škola sporta

Школа спорта је програм који Спортски савез Осечина и Спортски центар Осечина реализују у сарадњи са Министарством омладине и спорта.

Стратегија развоја спорта у Републици Србији  је дефинисала општи циљ унапређења школског спорта и то да се „Унапреди систем спорта у предшколским, школским и високошколским установама“.

Циљеви програма Спорта у школи су:

 • да се задовољи потреба деце за кретањем,
 • да се створе услови за дечију игру и само игру,
 • да се подстиче хармонични физички развој деце,
 • да се изгради навика за свакодневним физичким вежбањем,
 • да се развија и унапређује здравствена култура ради очувања здравља, повећања отпорности организма на утицаје савременог начина живота,
 • да се развијају и унапређују моторичке и функционалне способности.

У складу са циљевима  пројектовани су задаци:

 • Применом различитих средстава и метода физичког вежбања и тренинга, помагати оптималан раст и развој детета, утицати на развој моторичких способности с нагласком на координацију,  снагу, брзину, равнотежу, спретност, прецизност и издржљивост;
 • Задовољити примарне мотиве детета, а посебно потребу за игром, кретањем и уводити децу у организовани систем за игру, такмичење и манифестације.

Програмски садржаји су усмерени ка:

 • Стицању, усвајању и усавршавању моторичких знања, умења и навика;
 • Програм је конципиран тако да се код деце развија осећај и потреба за дружење и заједништво – социјални развој.
 • У реализацији програма активно су укључени сви чланови групе, а делови програма су тако обликовани да сваком детету омогућавају учешће у истом;
 • Игре су саставни део програма и метода рада, које имају задатак да увећају дечије задовољство и повећају њихову ангажованост на часу. Приликом примене игара води се рачуна о фер плеју;
 • Неговање такмичарског духа код деце је важна компонента укупног развоја личности. Посебно је важно да кроз такмичење деца науче да прихвате и пораз и победу и своје позиционирање у групи у периоду одрастања.

Тренерски тим:

Др Драган Перишић, координатор

Душан Милутиновић, тренер

Марко Марковић, тренер

Иван Мијаиловић, тренер