Sportski savez Osečina osnovan je 19. februara 2016. godine. Dana 09.05.2016. godine registrovan je u Agenciji za privredne registre pod brojem BS 1743/2016. Redovan član Sportskog saveza Srbije postao je Odlukom Sportskog saveza Srbije broj 02-240/1 od 6. decembra 2016. godine. Od dana osnivanja glavni cilj Sportskog saveza Osečina jeste briga o pravilnom rastu i razvoju dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Takođe, naša organizacija pruža svim sportskim klubovima sa teritorije naše opštine, ali i institucijama koje se bave decom, svu potrebnu podršku u njihovom radu. Sportski savez Osečina svoje aktivnosti sprovodi u skladu sa Zakonom o sportu RS, svojim statutom i pravilnicima.

Članstvo:

 • Sportski savez Osečina redovan je član Sportskog saveza Srbije.
 • Članovi Sportskog saveza Osečina:
 • Omladinski fudbalski klub Osečina
 • Košarkaški klub Osečina
 • Odbojkaški klub Osečina
 • Fudbalski klub Ribnikar (Pecka)
 • Fudbalski klub Milenko Pavlović (Gornje Crniljevo)
 • Fudbalski klub Zadrugar (Lopatanj)
 • Karate klub Kaminari (Osečina)
 • Sportski centar Osečina
 • Predškolska ustanova „Lane“ (Osečina)
 • Osnovna škola „Braća Nedić“ (Osečina)
 • Osnovna škola „Vojvoda Mišić“ (Pecka)