Спортски савез Осечина основан је 19. фебруара 2016. године. Дана 09.05.2016. године регистрован је у Агенцији за привредне регистре под бројем БС 1743/2016. Редован члан Спортског савеза Србије постао је Одлуком Спортског савеза Србије број 02-240/1 од 6. децембра 2016. године. Од дана оснивања главни циљ Спортског савеза Осечина јесте брига о правилном расту и развоју деце предшколског и млађег школског узраста. Такође, наша организација пружа свим спортским клубовима са територије наше општине, али и институцијама које се баве децом, сву потребну подршку у њиховом раду. Спортски савез Осечина своје активности спроводи у складу са Законом о спорту РС, својим статутом и правилницима.

Чланство:

 • Спортски савез Осечина редован је члан Спортског савеза Србије.
 • Чланови Спортског савеза Осечина:
 • Омладински фудбалски клуб Осечина
 • Кошаркашки клуб Осечина
 • Одбојкашки клуб Осечина
 • Фудбалски клуб Рибникар (Пецка)
 • Фудбалски клуб Миленко Павловић (Горње Црниљево)
 • Фудбалски клуб Задругар (Лопатањ)
 • Карате клуб Каминари (Осечина)
 • Спортски центар Осечина
 • Предшколска установа „Лане“ (Осечина)
 • Основна школа „Браћа Недић“ (Осечина)
 • Основна школа „Војвода Мишић“ (Пецка)