Programi

2017 – Podrška razvoju sporta na teritoriji opštine Osečina

2018 – Za aktivniju i zdraviju decu

2019 – Podrška deci u rastu i razvoju